- ʳ

ֲ-̲ ʲ Ѳ- 2013 ʳ

01 2013

ѳ
1 .. , 10040 ( 11,0% , 1 2012.).
– .. ( ) 3695,3 ’ , 25,0% – 2012. 3895,9 ( 7,8% ).
1 .. ( ) 5779 ( .. 1835 ), 6406 185206 . 1 2012. ’ 15,1% ( .. – 11,0%), 9,3%, 1,7 .
– .. 60326,5 .., 20281,9 .. .


– .. 54151 .. ( ). (100,0% ) .
– 75,4% 1,2%. .
772,7 ..


– .. 2028 ..


– .. ( -) 22,1 . , 16,0 .. – 2012. 2,8% – 7,7%.
– .. ( -) 870,7 . , 1,7% , – 2012., 0,8% 27,5 ...

Գ
2012 ’ ( ) 5033,4 .. , ( 2011. 46045,5 .. ). 30320,1 .. , 77,6% , 25286,7 .. , .


– .. - 192 ’.
186 ’ 䳿 , 96,9% , ( – 2012.– 28 ).
- – .. 7,9 .. ( – 2012. – 5,9 ..).
.. 䳿 ’ 6,86 . ( 2012. – 358,00.).
– .. , 243 ’ ( – 2012. – 149 ). 䳿 61 ’, 25,1% ( – 2012. ). 46,2 .., ( – 2012. ). .. 䳿 ’ 795,29 .
– .. – 21,4 .. , 20,6 .., 95,9% . – 2012. 7,1 ..
.. - 9,3 ..


.. 1107 . 74,9% , . 42,2%, 35 41,3%.


– .. 221 1 .. 69803 .

– 126 , – 95 .

ʳ


401

:

ֲ-̲ ʲ  Ѳܖ 2014

ֲ-̲ ʲ Ѳܖ 2014

ֲ-̲ ʲ Ѳ– 2014 ʳ ѳ
ֲ-̲ ʲ  Ѳܖ 2013   ʳ

ֲ-̲ ʲ Ѳܖ 2013 ʳ

ѳ 1 .. 265962 ( ) (
ֲ-̲ ʲ  Ѳ- 2013   ʳ

ֲ-̲ ʲ Ѳ- 2013 ʳ

ѳ 2013. 34292 , – 20530 (59,9% ),
ֲ-̲ ʲ Ѳ- 2013   ʳ

ֲ-̲ ʲ Ѳ- 2013 ʳ

ѳ - .. ( ) 1045,5 ’ ,
ֲ-̲  ʲ  Ѳ- 2012    ʳ

ֲ-̲ ʲ Ѳ- 2012 ʳ

Ѳ 2 .. , , 1,9 ., 9,8

:
E-Mail:
:
³:*
:
   ,
:

soc

.
soc soc soc soc


ղ